Meni
Košarica

Pravila uporabe - Geoss

PUSTOLOVSKI PARK GEOSS

Pravila uporabe in odgovornosti uporabnikov 

Izjava uporabnika

Vsak obiskovalec se je dolžan pred uporabo Pustolovskega parka Geoss seznaniti s Pravili uporabe in odgovornostmi uporabnikov (v nadaljevanju pravila). Obiskovalce, mlajše od 15 let, morajo z vsebino pogojev seznaniti njihovi polnoletni spremljevalci. 

Pravila uporabe 

Obiskovalec na lastno odgovornost uporablja Pustolovski park Geoss (v nadaljevanju park), s čimer je bil seznanjen in je potrdil ob podpisu izjave ponudnika. 


1. Obisk parka se izvaja na lastno odgovornost obiskovalcev oziroma njihovih polnoletnih spremljevalcev. 

2. Park je primeren zlasti za polnoletne obiskovalce s povprečnimi psihofizičnimi sposobnosti, ki nimajo težav z višino. Ob prisotnosti polnoletnih odgovornih oseb (staršev ali skrbnikov) se lahko udeležijo aktivnosti tudi otroci, starejši od 4 let.

3. Obisk parka je prepovedan za vse, ki bi s svojim vedenjem namerno povzročali nevarnost ali tveganje zanjo ali druge obiskovalce ali ogrožanje varnosti in premoženja ponudnika.

4. Ponudnik lahko po lastni presoji prepove udeležbo v parku vsakemu, ki kaže znake vpliva alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Ponudnik v tem primeru ni dolžen vrniti plačila udeležbe v programu. 

5. Vsak obiskovalec se mora udeležiti predstavitve varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Če se obiskovalec predstavitve ne udeleži ali pri predstavitvi ne sodeluje, lahko ponudnik obiskovalcu prepove udeležbo v parku. Vračilo plačila programa ni obvezno s strani ponudnika. 

6. Vsa teoretična navodila ponudnika so zavezujoča in se jih je potrebno držati. V primeru kršitve navodil lahko ponudnik od obiskovalca zahteva, da zapusti program oziroma zaključi obisk. Vračilo plačila programa ni obveznost ponudnika. 

7. Obiskovalec je v primeru kršitve navodil ali drugih opozoril ponudnika za posledice in nastalo škodo odgovoren sam. Ponudnik v nobenem primeru ni odškodninsko odgovoren. 

8. Varnostno opremo za park, ki jo prejmejo obiskovalci, sestavljajo varnostni pas in vponke (karabini). 

9. Varnostno opremo v parku prejmejo obiskovalci med predstavitvijo navodil, ko si jo tudi nastavijo. Varnostna oprema v parku mora biti pravilno nameščena in se mora uporabljati v skladu s prejetimi navodili ponudnika ves čas programa. Obiskovalec je ne sme spreminjati, odložiti ali je dati tretji osebi. Varnostni karabini (v nadaljevanju vponke) morajo biti vedno obešeni na varovalno vrvico. Pri prestavitvi vponk mora biti vedno ena od vponk povezana z varovalno vrvico. Nikoli ne smeta biti obe vponki istočasno odpeti od varovalne vrvice. V primeru dvoma, pomote ali napake na opremi je obiskovalec dolžen nemudoma poklicati ponudnika oziroma dežurnega inštruktorja. 

10. Obiskovalcu je med aktivnostjo v parku prepovedano kajenje, uživanje alkohola ali drugih prepovedanih substanc. 

11. Obiskovalec po zaključku obiska v parku ponudniku vrne celotno opremo, ki jo ponudnik pregleda, in v primeru poškodb slednje zabeleži. Za okvaro opreme ali njeno izgubo zaradi krivde obiskovalca, odgovarja obiskovalec po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

12. Ponudnik je odgovoren za zagotavljanje neoporečnosti varnostne opreme, za varnost druge opreme, ki se uporablja v parku ter jasno posredovanje navodil o uporabi varnostne opreme. 

13. V primeru višje sile oziroma iz varnostno tehničnih razlogov (neprimerne vremenske razmere, naravne nesreče ipd.), si ponudnik pridržuje pravico ustaviti aktivnosti v parku. Če je od pričetka aktivnosti obiskovalca minilo manj kot 60 minut, je obiskovalec upravičen bodisi do povračila plačila vstopnine ali zagotovitev nadomestnega termina obiska. 

14. Ta pravila veljajo od 31. 1. 2022 dalje. 


Pustolovski park Geoss d.o.o. 

Slivna 15, 1252 Vače

Kontakt: info@pustolovski-park-geoss.si